24 – CURT SCHLEVOGT WHITE GLASS COVERED BOX

Circa 1935